O našej spoločnosti

Kontaktné informácie

Predstavenie našej spoločnosti...

Kontaktné údaje

I-COMFORT s.r.o.
Jasenovská 1129
066 01 Humenné
Slovensko

Fakturačné údaje
Obchodné meno: I-COMFORT s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Námestie slobody 1728, 066 01 Humenné

IČO: 44 248 491
DIČ: XXXXXXXXXX
IČ DPH: SKXXXXXXXXXX

Obvodný úrad v Humennom
Obchodný register okresného súdu Prešov, vložka č: 20320/P oddiel sro
Číslo živnostenského registra: 720-15046

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2922912718 / 1100
IBAN: SK56 1100 0000 0029 2291 2718
BIC/SWIFT: TATRSKBX

Kontakty
Tel.: +421 907 559 773
E-mail:  info@icomfort.sk

Kamenná prevádzka
Jasenovská 1129
066 01 Humenné
Slovensko
Areál Chemkostavu

Zodpovedný vedúci: Juraj Kožíšek

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok:  po telefonicko dohovore
Sobota:  po telefonicko dohovore
Nedeľa:  zatvorené


Čakajte prosím...